Riigid

Search

Müügitingimused 1.  Üldtingimused
 2.  Lepingu jõustumine
 3.  Müügitehingu hind ja kohaletoimetamise teenustasu
 4.  Müügitehingu eest tasumine
 5.  Tarneaeg ja transport
 6.  Ostja õigus müügitehingust taganeda
 7.  Müüja õigus müügitehingust taganeda
 8.  Isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitse
 9.  Vastutus
 10.  Probleemide ja vaidluste lahendamine
 11.  Kontaktandmed

 


Üldtingimused

Käesolevad tingimused kehtivad Firp OÜ (edaspidi “Müüja”) internetileheküljelt aadressil www.margid.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses “Leping”), mis sõlmitakse Müüja ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Ostja") vahel.

↑ üles ↑


Lepingu jõustumine

Ostja tellimus loetakse üldjuhul Müüja pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping ning tellimuse vormistamisega kinnitab Ostja, et ta on tutvunud käesolevate tehingu tingimustega ja nõustub nendega. Müüja omapoolsest nõustumisest Ostjat eraldi ei teavita. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma ja edastab Ostja poolt kasutajaks registreerimisel märgitud e-posti aadressile tellimuse kinnituse ja tellimuse kokkuvõtte.

↑ üles ↑


Müügitehingu hind ja kohaletoimetamise teenustasu

Müüja poolt Ostjale edastatud tellimuse kinnitusel on tellitud kaupade loetelu koos hindadega, millele lisandub kohale toimetamise teenustasu ehk saatekulu, mille hind sõltub kättetoimetamise viisist. Ostjal on võimalik ise tellitud kaubale järele tulla. Selleks lepitakse eraldi eelnevalt kokku kauba vastuvõtmise-üleandmise aeg ja koht. Tellitud kaup edastatakse Ostjale AS Eesti Post vahendusel. Saadetise saatmine kogukaaluga kuni 250g, edastatakse vastavalt Ostja soovile:
- riigisisene lihtkiri (Ostja vastutusel) - 1,40 EUR (saatekulu sisaldab ümbriku ja Eesti Posti tasu)
- riigisisene tähtkiri - 6,10 EUR (saatekulu sisaldab ümbriku ja Eesti Posti tasu)
- Omniva pakiautomaat - 3,50 EUR (saatekulu sisaldab turvaümbriku ja Eesti Posti tasu). Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal lisada Omniva pakiautomaadi asukoht / nimetus, kuhu saadetis postitada. Juhul, kui see Ostjal ununeb, võetakse Ostjaga 1 - 3 tööpäeva jooksul ühendust selle täpsustamiseks.
Internetileheküljel www.margid.ee olevate kaupade hinnad on eurodes.

↑ üles ↑


Müügitehingu eest tasumine

Ostja tasub müügitehingu koguhinna ülekande teel vastavalt Müüja poolt Ostja e-posti aadressile saadetud tellimuse kokkuvõttele lisatud arvele. Arve saate ka alla laadida ja Tellimust vaadata “Minu tellimuste ajalugu” alt, olles kasutajana sisse loginud. Maksekorralduse tegemisel palume märkida “selgituse väljale” arve number ja kuupäev. Juhul, kui tellimuse edastamisest Müüjale on möödunud 3 päeva, aga Ostja poolset makset ei ole laekunud Müüja arvelduskontole, tühistatakse nimetatud tellimuses olevate kaupade broneering ning makse hilisema laekumise korral Müüja arvelduskontole ei garanteeri Müüja tellitud toodete olemasolu laos.

↑ üles ↑


Tarneaeg ja transport

Tellimus komplekteeritakse ning postitatakse 3 tööpäeva jooksul arvates tellimuse eest tasutud summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Kauba kohale toimetamiseks kasutatakse AS Eesti Posti teenust. Kaup saadetakse vastavalt Ostja soovile:
- riigisisene lihtkiri (Ostja vastutusel) - 1,40 EUR (saatekulu sisaldab ümbriku ja Eesti Posti tasu)
- riigisisene tähtkiri - 6,10 EUR (saatekulu sisaldab ümbriku ja Eesti Posti tasu)
- Omniva pakiautomaat - 3,50 EUR (saatekulu sisaldab turvaümbriku ja Eesti Posti tasu). Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal lisada Omniva pakiautomaadi asukoht / nimetus, kuhu saadetis postitada. Juhul, kui see Ostjal ununeb, võetakse Ostjaga 1 - 3 tööpäeva jooksul ühendust selle täpsustamiseks.

↑ üles ↑


Ostja õigus müügitehingust taganeda

Ostjal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates saadetise kätte saamise päevast. Müügitehingust taganemisest palume sellest Müüjat teavitada saates vastavasisulise e-kirja aadressile pood[at]margid.ee. Samuti palume Ostjal täita tagastusleht (tagastuslehe saadab Müüja Ostjale e-kirja teel), pakkida kaup postipakendisse ja postitada kaup koos tagastuslehega Müüjale Eesti Posti teel. Ostja poolt tagastatav kaup peab tagastamisel olema samas olukorras, komplektsuses (sh kauba pakend), kui saadetise kätte saamise hetkel. Müüja ei ole kohustatud tagastama ostja poolt rikutud või müüjale mitte tagastatud või osaliselt tagastatud kauba eest. Kauba tagastamise korral maksab Müüja tagastatud kauba maksumuse Ostja arvelduskontole 3. tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest. Ostja poolt tasutud saadetise kohale toimetamise teenustasu/postikulu kauba tagastamisel ei tagastata.

↑ üles ↑


Müüja õigus müügitehingust taganeda

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda juhul, kui tellitud kauba varud on ammendunud. Müüja informeerib Ostjat sellest esimesel võimalusel e-kirja teel. Ostja tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul Ostja arvelduskontole.

↑ üles ↑


Isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitse

Müüjal on õigus koguda Ostja poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. Müüjal on õigus kasutada Ostja isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks. Müüja ei avalda Ostja poolt talle avaldatud andmeid tellimuse täitmisega mitte seotud isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

↑ üles ↑


Vastutus

Müüja vastutab vaid Müüjapoolsest raskest hooletusest või tahtlusest tingitud kahju eest. Hinnad, tekstid ja kaupade saadavuse info võivad muutuda ette teatamiseta. Müüja ei vastuta AS Eesti Post teenuste (kauba kohaletoimetamise/ kauba riknemine kohaletoimetamisel) eest.

↑ üles ↑


Probleemide ja vaidluste lahendamine

Võimalike probleemide või ebakõlade korral palume koheselt meile teada anda   . Kõigile pretensioonidele vastame hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Kõik võimalikud probleemid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks, siis vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

↑ üles ↑


Kontaktandmed

Firp OÜ
Mingi tn. 5-33
13424 Tallinn

e-post:
Tel: +372 5135641

Reg nr: 11360598
Pank: Swedbank AS Konto: EE712200221035417450

 


Ostukorv

Pole tooteid

Kättetoimetamine 0,00 €
Kokku 0,00 €

Ostukorv Tellima

Search